menu

 

Technológia


Za posledné obdobie sme prešli dôslednou premenou  z  firmy postavenej na starých manuálnych strojných zariadeniach  na spoločnosť disponujúcou technologickým zariadením spĺňajúcim kritéria progresívnej, automatizovanej a vysoko sofistikovanej výroby. V procese výroby sme zavedením CNC technológie od fy SCM group  povýšili vôľu po dokonalom produkte na vysokú schopnosť tento cieľ dosiahnuť.  Popri vysokej presnosti, dokonalosti detailov, konštrukčných spojení  a estetiky vzhľadu konečného produktu sme zdokonalili našu schopnosť realizácie produktov do tvaru najnáročnejších predstav našich zákazníkov.

Nemožno opomenuť ani skutočnosť že počítačom riadené strojné zariadenia  povýšili prácu našich zamestnancov na úroveň profesionálov  , podiel manuálnej práce sa výrazne eliminoval v prospech  práce duševnej.  Zavedením mechanizácie a manipulačnej techniky sa odstránila ťažká manuálna práca.