menu

 

Montáž


V dôsledku poznatkov v stavebníctve v oblasti pripojovacích špár ( napojenie okna na otvor ) sme úplne odstúpili od zastaraného a absolútne nesprávneho montážneho postupu – mechanické ukotvenie ( skoby, vruty) a zapenenie izolačnou PUR penou. V čom je vlastne problém ? Pri takto osadenom okne do otvoru dochádza k vniknutiu vlhkosti ( pary) z interiéru do PUR peny a z exteriéru vniknutiu- zatečeniu vody vplyvom obvodových prasklín v styku rám okna-murivo. Preukázaním , že vplyvom zvýšenia vhkosti PUR peny o 5% dochádza k zníženiu jej izolačnej schopnosti o cca 50 % sa vlastne vytvára tepelný most  a následne poruchy – kondenzácia na vnútornej strane ostení a pliesne. Jediný a dnes už aj v STN 733134 predpísaný postup je montáž okien s použitím tzv. tesnenia v troch rovinách:

 

  • Interiérová rovina- utesnenie (ochrana ) tepelnej izolácie ( PUR peny ) tzv. paronepriepustnov a vodeodolnou fólia
  • Stredová rovina - tvorí ju izolačná vrstva PUR pena
  • Exteriérová rovina - tvorí ju tzv. paropriepustná a vodeoodolná páska

 

Podľa zásady „vnútri tesnejšie ako vonku" dochádza k dokonalému vysušeniu špáry a tým k dosiahnutiu trvale dokonalej izolačnej schopnosti bez následných defektov a nepríjemnosti.

 

Rovina

 

Pre dosiahnutie dokonalosti v detaile firma pouźíva produkty I3 systém spoločnosti Illbruck

 

  Okenná fólia interiér

  Okenná fólia exteriér