menu

 

Profil spoločnosti


Značka MINTAL pôsobí na trhu od roku 1988. Spoločnosť od svojho vzniku presadzovala dôraz na kvalitný produkt z dreva jednak v prvých rokoch od svojho vzniku v interiérovej tvorbe a od roku 1995 vo výrobe otvorových výplní stavieb- okien, dverí, posuvných dverí a zimných záhrad. Premyslenou logistikou , technologickou a profesionálnou zručnosťou sa firma postupne prepracovala na popredné miesta medzi slovenskými výrobcami drevených a drevohliníkových okien. V roku 2005 sa firma presťahovala do vlastných moderných výrobných a administratívnych priestorov v obci Sielnica neďaleko Zvolena. Aj vďaka využitiu európskych štrukturálnych fondov firma v rokoch 2009-2010 prekročila prah manuálnej kusovej výroby na úroveň progresívnej a sofistikovanej technológie výroby s využitím najmodernejšej CNC technológie vedúcej k optimálnemu modelu, ktorý zaručuje efektívnu a kvalitnú produkciu a s ňou spojenú spokojnosť našich zákazníkov.

Bohaté skúsenosti v odbore a významné postavenie v odvetví spoločnosť uplatňuje aj v členstve v celoslovenskom profesnom združení SLOVENERGOokno ktorého hlavnou myšlienkou je presadzovať energetický úsporné okna a dvere do praxe, profesionálne postupy pri zabudovaní okien ako aj princípy slušnosti a korektnosti v oknárskom priemysle.