menu

 

Drevené okná

Produkty


CLASSIC EXCLUSIVE IV 88

Drevené okná Classic Exclusive  IV 88 svojou premyslenou konštrukciou, bezpečnou technikou a dokonalou estetikou dotvárajú predstavu okna podľa Vašich predstav vo všetkých detailoch. Splnia Vaše priania s možnosťami individuálneho prispôsobenia, veľkosti, cez dizajn  až po mnohorakú možnosť farebného dokončenia a výberu rastru vo vnútri okien. Pri energetickom hodnotení svojou energetickou bilanciou +3,3 kWh/m2/rok  prekročili prah k získaniu energetickej triedy A . Vlastnosti týchto okien boli kritický preverované v skúšobných zariadeniach SF STU v Bratislave podľa najnovších metodík. Ich výsledky posunuli tieto okná k použitiu do kategórie nízkoenergetických domov
 

AIROTHERM  EXCLUSIVE IV 88

Pre vstup do oblasti pasívnych budov spoločnosť MINTAL priniesla na trh vývojovo moderný  a svojou konštrukciou  rámového profilu jedinečný profilový systém drevených eurookien s označením  AIROTHERM Exclusive IV 88.  Dosiahnuté výsledky hodnotenia v skúšobných zariadeniach  SF STU - energetická bilancia +24,7 kWh/m2/rok – s použitím zasklenia Planitherm  MAX  zaradili tieto okná do čela okien s najvyššou úsporou tepla .K tomu dosiahnuté namerané Uw = 0,79 W/m2K. Aj v praktickom použití do pasívneho domu pri hodnotení blower door testom  (zdôrazňujeme nezávislou spoločnosťou ) tieto okná s úspechom obstáli. Vlastnosti okenného systému AIROTHERM Exclusive IV 88 ocenila aj porota zložená z najvýznamnejších odborníkov Čestným uznaním v súťaži CONECO-ENRGO-ENVIRO –NAJ  v rámci veľtrhu CONECO 2010 .V súčasnosti prebehlo hodnotenie  v kombinácií s použitím zasklenia Planitherm LUX . Výsledky hodnotenia- energetická bilancia +28,2 kWh/m2/rokUw=0,80 W/m2K ešte posunuli hranicu použitia do pasívnych domov.
 

CLASSIC ECONOMY IV 88

Okná určené širokému okruhu zákazníkov . Je zasklené izolačným dvojsklom s Ug=1,1 W/m2K. Svojím tvarovým, materiálovým a technickým prevedením spĺňa všetky predpoklady a požiadavky moderného profilu  s možnosťou voľby dodatočným osadením izolačným trojsklom.

V súčasnosti spoločnosť MINTAL už odstúpila od výroby profilových systémov 68, nakoľko predmetné okná nespĺňajú náročné požiadavky pre potreby zdravého a ekonomického života  ako aj požiadavky technických noriem. Taktiež ukončila výrobu okien z profilových systémov 78 mm nakoľko hodnotiace tepelnotechnické skúšky potvrdili zvýšené  možnosti výskytu kondenzácie

 

Drevené mintal
Drevené mintal
CLASSIC EXCLUSIVE IV 88

Drevené mintal
Drevené mintal
AIROTHERM  EXCLUSIVE IV 88

Drevené mintal
Drevené mintal
CLASSIC ECONOMY IV 88